Strona główna » oferta

oferta

 

mMedica Biuro Rozliczeń z NFZ - przejęcie obsługi informatycznej, przeniesienie i utrzymanie systemu mMedica na serwerze Sin.Net, utrzymanie bazy danych, wprowadzanie kuponów rum, pobytów jednodniowych, szpitalnych oraz deklaracji POZ i MDSz, wysłanie i potwierdzenie wpisanych kuponów i sprawozdań w NFZ, archiwizacja kuponów, wydruk sprawozdania finansowego, obsługa wszelkiej komunikacji elektronicznej z NFZ (np. miesięczne sprawozdania POZ, okresowe sprawozdania diagnostyka laboratoryjna, ankiety programów profilaktycznych), obsługa kolejek oczekujących.

Istnieje możliwość przenoszenia kopii bazy danych na komputer znajdujący się w Państwa przychodniach i gabinetach, dając dostęp do bazy pacjentów, szczególnie przydatne dla POZ.
Gwarantujemy prawidłowość i terminowość rozliczeń!
 
Forma płatności:
- Abonament miesięczny indywidualne ustalany dla każdego Klienta
 

 
Szkolenie mMedica - Firma Sin.Net jako certyfikowany Partner firmy Asseco oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi systemu mMedica. Szkolenia prowadzone są w siedzibie naszej firmy w formie warsztatów (bieżąca praca z programem w trakcie szkolenia). Grupy szkoleniowe 6-8 osób.
 
Mając na uwadze zróżnicowanie w zakresie realizowanych świadczeń Państwu możliwość wyboru zakresu szkoleń. Proponujemy opłata dla 1 osoby uczestniczącej w szkoleniu.
 

Nazwa zakresu

Informacje szczegółowe

Czas szkolenia

POZ

deklaracje POZ, medycyna szkolna, raport populacyjny P305, weryfikacja deklaracji (rezygnacje, zgony), obsługa bazy danych (dowolne raporty na postawie wybranych warunków)

3h

AOS

Wprowadzanie danych osobowych pacjentów, wprowadzanie kuponów, weryfikacja wprowadzonych danych (samokontrola, sprawdzanie błędów, raporty wstępne). Kolejki Oczekujących (imienne wprowadzanie statystyk)

3h

SZP

Wprowadzanie danych osobowych pacjentów. Leczenie Szpitalne (pobyty szpitalne, ZOL). wprowadzonych danych (samokontrola, sprawdzanie błędów, raporty wstępne). Kolejki Oczekujących (imienne wprowadzanie statystyk)

3h

ROZLICZENIA

Rozliczenia (zamykanie sprawozdań, raportowanie kolejki oczekujących).

Obsługa modułu zestawień (indywidualne zestawienia użytkownika).

komunikacja – przesyłanie i odbieranie danych, kopia bezpieczeństwa.

2h

TERMINARZ

Terminarz (planowanie wizyt, organizacja rejestracji).

2h

 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

1. Materiały. 
2. Salę wykładową. 
3. Bufet kawowy.
 

 
Stały serwis godzinowy mMedica – Objęcie stałą opieką serwisową w zakresie programu mMedica.
zakres usług:
- Bezpłatna pomoc telefoniczn
- Konfigurację i pierwsze uruchomienie programu na nowych stanowiskach.
- Konfigurację i ponowną instalację programu na dotychczas działających stanowiskach, które   
  uległy awarii systemu operacyjnego.
- Kontrolę konfiguracji poprawnego działania programu.
- Naprawę wszelkich usterek w pełnym zakresie działania oprogramowania, wynikających z 
  uszkodzenia plików oprogramowania lub aplikacji pomocniczych, umożliwiających poprawną pracę  
  programu.
- Konfigurację programu w zakresie współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (drukarki, itp.)
- Aktualizację programu zgodnie z udostępnianymi przez producenta poprawkami.
 
Czas interwencji od chwili zgłoszenia max. 48 godzin.
 
Forma płatności:
– godzina serwisowa płatność z każdą rozpoczętą godzinę
- dojazd do siedziby klienta płatność za 1 km
 

 
Stały serwis abonamentowy mMedica - Objęcie stałą opieką serwisową w zakresie programu mMedica.
zakres usług:
- Stała pomoc i wsparcie techniczne i merytoryczne.
- Szkolenia personelu związane z zmianami w oprogramowaniu i sposobach rozliczeń z NFZ.
- Pełna opieka nad działaniem całego systemu komputerowego, w zakresie działania programu   
  „mMedica”.
 
2 wizyty miesięcznie oraz na każde wezwanie Klienta.
Czas interwencji od chwili zgłoszenia max. 24 godzin.
 
Forma płatności:
- Abonament miesięczny indywidualne ustalany dla każdego Klienta.
- dojazd do siedziby w cenie abonamentu.
 

 
Stały serwis abonamentowy sieci, sprzętu, systemów operacyjnych i mMedica.
Objęcie stałą opieką serwisową w zakresie programu mMedica.
zakres usług:
- Stała pomoc i wsparcie techniczne i merytoryczne.
- Szkolenia personelu związane z zmianami w oprogramowaniu i sposobach rozliczeń z NFZ.
- Pełna opieka nad działaniem całego systemu komputerowego, w zakresie działania programu
  „mMedica”.
- Regularna aktualizacja oprogramowania (Windows, Office, zabezpieczenia).
- Optymalizacji systemów operacyjnych
- Konserwacja sprzętu komputerowego (kontrola dysków na obecność uszkodzonych sektorów, 
  porządkowanie plików na dyskach w celu przyspieszenia dostępu do danych, kontroli na obecność
  wirusów).
- Czyszczenie sprężonym powietrzem komputerów (według ustalonego harmonogramu min. Raz w
  roku).
- Archiwizacja danych i baz.
- Instalacja na komputerach Klienta innych programów przez niego zakupionych.
- Wykonywanie innych usług wg indywidualnych ustaleń z Klientem.
 
4 wizyty miesięcznie oraz na wezwanie Klienta.
Czas interwencji od chwili zgłoszenia max. 24 godzin.
 
Forma płatności:
- Abonament miesięczny indywidualne ustalany dla każdego Klienta.
- dojazd do siedziby w cenie abonamentu.
 

 
Przygotowanie ofert w konkursach dla świadczeniodawców.
Obsługa aplikacji do Konkurs Ofert. Sporządzenie wersji elektronicznej i papierowej. Wydruk wszystkich załączników i instrukcji. Przygotowanie kopii oferty na płycie CD i wydruku.

 

Sin.Net 2024 | www.sin.net.pl | tel./fax 42 681 62 94 Projekt i wykonanie projektowanie i budowa stron www